6 viktige prinsipper for å lykkes med investeringer

Blogg om privatøkonomi og selvutvikling

6 VIKTIGE PRINSIPPER FOR Å LYKKES MED INVESTERINGER

Det er ingen som klarer å ta perfekte valg når de investerer (eller i livet generelt), og noen valg angrer vi helt klart mer på enn andre. Det gjelder også de valgene vi aldri tok… Vi står overfor tusenvis av valg hver dag, og det vil alltid være stor variasjon på kvaliteten på avgjørelsene våre. Noen ganger kan mangel på gode systemer og rutiner føre til veldig dårlige valg, som igjen kan gi store negative konsekvenser på sikt. Det som er litt skremmende er at mange tar store avgjørende livsvalg uten å tenke seg om en ekstra gang. Som for eksempel når vi skal gjøre større pengeinvesteringer. For å ta gode investeringsvalg er det ofte nødvendig å stoppe opp og tenke seg om. Vi gir deg 6 viktige prinsipper for å lykkes med investeringer.

1 – Vær på vakt for overdreven tro på egne ferdigheter

Overdreven tro på egne ferdigheter er ofte en kilde til mange dårlige valg og tap av penger. Et typisk eksempel er når du skal investere, og du tror du vil gjøre det mye bedre enn gjennomsnittet – uten at du nødvendigvis kan vise til slike resultater fra tidligere. Folk flest tror faktisk at de er i stand til å gjøre det bedre enn gjennomsnittet, men åpenbart så kan ikke dette skje. Det er matematisk umulig rett og slett. Det ligger ofte i vår natur å være evig optimister, og mange er villige til å ta sjanser – selv om oddsen for å lykkes er svært dårlig.

Løsning: En måte å unngå å tape penger er å gjøre en logisk og rasjonell analyse før du tar et valg, og ikke kun la følelser styre. Tenk deg om to-tre ganger, og diskuter gjerne valgmulighetene med andre. Flere hoder tenker ofte bedre enn ett.

2 – Ikke tro alt du leser og hører

Mange tror at informasjonen de får fra én enkelt kilde er fullstendig og helt riktig, og baserer valgene sine på dette. En overskrift eller et avsnitt i avisen kan villede deg hvis du ikke leser alt – også det som står “mellom linjene”. Før du kan ta gode valg, er viktig å sjekke fakta fra flere kilder, og det er viktig å vurdere det opp mot dine planer og mål. Det er som regel erfaringen og kunnskapen vi selv sitter med, som avgjør hvordan vi oppfatter det vi leser og hører fra andre. Nybegynnere har lett for å få litt panikk hvis det står skrevet med fete overskrifter at det er registrert kraftig børsfall. De som har holdt på en stund vet at dette her helt normalt, og noe som skjer med jevne mellomrom.

Løsning: Jobb med å utvikle din egen kompetanse, slik at du blir i stand til å gjøre kritiske vurderinger på det du leser og hører om, før du tar et valg.

3 – Unngå situasjoner som krever mer selvdisiplin enn du er i stand til å etterleve

De aller fleste har begrenset mengde selvdisiplin, selv om det kan synes som om noen har mye mer av det enn andre. Selvdisiplin er som en muskel, som blir sliten utover dagen og derfor bør vi ikke basere oss på selvdisiplin når vi skal ta de rette valgene. For eksempel, dersom du blir stresset og irrasjonell av røde tall på børsen, bør du helt klart styre unna å sjekke tall for ofte, for å unngå at du selger deg ut i panikk – med tap.

Løsning: Finn ut hvilke situasjoner du har dårlig impulskontroll, og legg en plan på hvordan du skal unngå å havne i slike situasjoner mer enn høyst nødvendig. Lag gode systemer og rutiner som gjør at du tar bedre valg. Dersom du for eksempel har lett for å ta stor risiko, på grensen til gambling, kan det være lurt å sette opp automatisk sparing i fond, uten at du selv er særlig aktiv med investeringene.

4 – Ikke følg strømmen ukritisk

Veldig mange baserer valgene sine på hva flertallet gjør. Selv om vi har tilgang på mye informasjon, er vi ofte ikke i stand til å ta innover oss all den informasjon som er tilgjengelig. Mange velger å følge i fotsporene til de som tilsynelatende vet hva de driver med. Når mange nok følger etter er det lett å tenke at; når så mange velger dette, så må det jo være bra! Det å følge strømmen ukritisk, kan føre til dårlige valg og tap av mye penger.

Løsning: Tenk deg om to ganger før du følger strømmen. Ta deg tid til å samle mer informasjon og rådfør deg med flere eksperter. En ledertype vet ikke nødvendigvis alltid hva han/hun gjør, og flertallet kan ta feil.

5 – Ikke stol blindt på andre

En finansrådgiver vil mest sannsynlig gi deg mange gode råd, men husk at en finansrådgiver også er selger med et budsjett som skal nås. Før du benytter deg av en rådgiver bør du sjekke bakgrunnen og referansene til denne personen. Det er tross alt fremtiden din det handler om, og du legger ikke den i hendene til en vilt fremmed uten videre, gjør du vel? For å ta optimale investeringsvalg er det viktig å vite hvem du er, hva målet ditt er og hvilken risiko du kan og er villig til å ta. Dersom rådgiveren ikke viser interesse for hvem du er som person, bør du være ekstra kritisk til rådene du får.

Løsning: Utdann deg selv slik at du bedre forstår den informasjonen du får, og på den måten blir i stand til å gjøre dine egne vurderinger hva gjelder rådene du får.

6 – Gjør det enkelt

Mange nybegynnere er veldig opptatt av at de skal få bedre avkastning enn gjennomsnittet, og bruker mye tid og krefter på å klare dette. Det er dessverre bare noen få som faktisk klarer å oppnå avkastning over gjennomsnitt, og det er ofte profesjonelle investorer som lykkes best med det. Som amatør vil du mest sannsynlig komme best ut av det ved å tenke enkelt. Les også: Nei, du trenger ikke være proff for å tjene penger på børsen

Løsning: Start helt enkelt, og gjør mer kompliserte investeringer etter hvert som du blir bedre. Det viktigste er å starte, også kan du perfeksjonere etter hvert.


Tekst: Henriette W. Quanvik (økonom/forfatter/hobbyinvestor)

Foto: Beate Willumsen (fotograf/kunstner)

Av Henriette W. Quanvik

Økonom og forfatter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *