3 viktige valg som påvirker økonomien MYE

Blogg om privatøkonomi og pengemestring

Det er mange valg som påvirker økonomien i stor grad, men vi ønsker å trekke frem tre typiske valg veldig mange tar tar i løpet av livet. Når vi tar disse livsvalgene er det veldig mange som lytter til hva hjertet vil akkurat nå, fremfor å gjøre en helhetlig vurdering av hvordan vi ønsker å leve livet de neste tjue årene eller mer. Når viktige valg skal tas er det selvfølgelig nødvendig å lytte til egne følelser, men det er mange problemer som kan unngås hvis en i tillegg kobler inn fornuften.

1 – Valg av boligtype og nabolag

Hva slags bolig du velger og i hvilket nabolag du velger å slå rot, kan ha stor betydning for økonomien. Du har sikkert hørt uttrykket «å bo seg ihjel»? Når boutgiftene blir veldig høye i forhold til inntekten, kan det føre til at det ikke er rom for særlig mange utskeielser utenom det å bo. Hvis en velger å bosette seg i et nabolag der de fleste tilsynelatende har god råd, er det veldig lett å «leve over evne» for å holde tritt med naboen. Ønsker man mer penger til overs, er det viktig å velge bosted og boligtype som står i forhold til inntekten og hvilke drømmer man har utenom det å ha et fint hjem. Det å velge et nøktern krypinn fremfor en villa med stor hage, kan bety enorme forskjeller hva gjelder utgifter i årenes løp.

2 – Størrelsen på barneflokken

Det å få barn er en velsignelse og sann glede, men også en kostbar affære. Selv om barnet er ønsket og elsket er det et ubestridt faktum at det vil koste både tid og penger å oppdra barn. I følge forbruksforskning koster det rundt 1,3 millioner kroner å oppfostre et barn fra 0-18 år. Da er utgifter til blant annet bursdager, fritidsaktiviteter, ferier og konfirmasjon også tatt med i regnestykket. Mange vil bruke langt mer enn dette på gullungene sine, men det er sikkert også mulig å bruke en god del mindre. Det er uansett ikke tvil om at jo flere barn en får, desto høyere blir utgiftene (selv med stordriftsfordeler). Er økonomien allerede anstrengt, kan det være lurt å vente med familieforøkelse til en sunn økonomi er på plass.

3 – Anskaffelse av kjæledyr

Et kjæledyr er en berikelse og en trofast venn som ikke kan måles i penger, men hvis du drømmer om å eie et kjæledyr er det likevel viktig å tenke seg nøye om. Det å ha kjæledyr er en årelang forpliktelse med både gleder og bekymringer. Det vil påløpe faste månedlige utgifter ved dyrehold, i tillegg til engangsinvesteringer i starten og uforutsette utgifter underveis. Det er med kjæledyr som med barna våre – vi vil det aller beste for dem. Det koster å sørge for riktig fôr, vaksiner, veterinær, pelsstell, forsikringer og diverse utstyr. Det å skaffe en middels stor hund kan fort koste omtrent 250-300 000 kroner i løpet av 10 år. 


En sunn økonomi baseres på valgene vi tar. Det er ikke bare de viktige veivalgene som betyr noe, de små avgjørelsene vi tar hver dag kan faktisk summere seg til å bli større enn de store beslutningene – totalt sett gjennom et liv. Vi mener ikke at du skal velge bort det som er mest verdifullt for deg, men det er viktig å være klar over at når du sier ja til en ting, sier du samtidig nei til noe annet. Drømmer du om å reise på eksklusive ferier hver sommer, er det ikke sikkert det blir så enkelt å gjennomføre dersom du velger å få en stor barneflokk for eksempel. Velger du å bo dyrt, kan det være at du må si nei til kostbare fritidsaktiviteter, restaurantbesøk og liknende. Som sagt, det handler hele tiden om prioriteringer, og for å kunne ta bedre valg er det viktig å være bevisst på hva som betyr aller mest for deg. Hvordan ønsker du egentlig å leve nå og frem i tid?  

Tekst: Henriette W. Quanvik (økonom/forfatter/hobbyinvestor)

Foto: Beate Willumsen (fotograf/kunstner)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *