Tiden det tar før sparepengene dobler seg

Blogg om privatøkonomi og personlig utvikling
Tiden det tar før sparepengene dobler seg

Det er ikke noen hemmelighet at penger som kun ligger i “madrassen” ikke gjør særlig nytte for seg. Penger som spares uten renter – eller med svært lav rente vil tape seg i verdi for hvert år som går. Og hvis pengene ligger lenge nok i “madrassen” vil de etter hvert bli nærmest verdiløse sammenliknet med hva de var den dagen du tjente pengene. Bare tenkt på hva du fikk for 100 kroner på 80-tallet, kontra hva du får for den samme summen i dag. For å unngå at sparepengene taper seg i verdi er det viktig å plassere pengene der du får høyere avkastning (rente) enn inflasjonen (prisstigningen) i det minste. Inflasjonen i Norge ligger normalt sett på rundt 2 % årlig.

72-REGELEN

Det hevdes i en del kretser at det var Albert Einstein som oppdaget den svært forenklede matematiske formelen (72-regelen), som springer ut fra en langt mer avansert formel. Dette er en tommelfinger-regel som gjør det svært enkelt for folk flest å beregne hvor lang tid det tar før sparepengene dobler seg. Formelen tar for seg effekten av renters rente som i følge Einstein (visst nok) er den største kraften i universet. Det finnes likevel en rekke bevis for at 72-regelen har oppstått lenge før Albert Einstein sin tid, men at han er blitt kreditert denne på grunn av sin fasinasjon for effekten av renters rente. Uansett hvem som utledet denne formelen først, så er det en gave!

Dersom du plasserer sparepengene dine der du får avkastning (renter), vil pengene etter en gitt tid faktisk doble seg på grunn av renters rente! For å kunne oppnå en grei avkastning lønner det seg å spare i for eksempel fond og aksjer fremfor på høyrentekonto. Dette fordi dagens rente på bankinnskudd er veldig lav. Hvis du regner ut effekten av renters rente ved hjelp av en avansert kalkulator vil du fort oppdage at svarene du får er tilnærmet likt det du får ved å bruke 72-regelen. Så hvorfor gjøre det vanskelig når du kan gjøre det enkelt?

EKSEMPLER

La oss si du får 7 % avkastning (renter) på sparepengene dine. Da tar du tallet 72 og deler på 7 og får summen 10,3. Det betyr at pengene dine vil doble seg i løpet av 10,3 år med denne rentesatsen.

Hvis du for eksempel får 4 % renter på sparepengene, vil det ta 18 år før pengene har doblet seg. (72:4 = 18).

Hvis vi ser på et siste eksempel hvor du får 1 % rente på pengene dine – ja, da vil det faktisk ta hele 72 år før pengene har doblet seg (72:1 = 72). Det er jo alt for lenge å vente for de fleste av oss… (PS! veldig mange opplever i disse dager at renten på bankinnskudd er 0 %, eller tilnærmet null)

1 % FRA ELLER TIL BETYR ENORMT MYE I LENGDEN

Det som er ekstra interessant er hvilken betydning én ekstra prosent har for at sparepengene skal vokse raskere. En forskjell fra 1 til 2 % rente betyr en forskjell på 36 års ventetid før pengene har doblet seg. Dersom du er heldig å få så mye som 10 % rente vil pengene dine doble seg hvert syvende år – som en tommelfingerregel.

KRAFTEN AV RENTERS RENTE 

Disse små enkel regnestykkene illustrerer kraften av renters rente – som er enorm. Jo høyere rente (avkastning) du får, desto hardere vil pengene dine jobbe for deg – tatt i betraktning at du reinvesterer all avkastning og ikke bruker noen av pengene.

Som Albert visst nok skal ha sagt: «Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it … he who doesn’t … pays it.”


Tekst: Henriette W. Quanvik (økonom, forfatter og hobbyinvestor)

Foto: Beate Willumsen (fotograf og kunstner)

Av Henriette W. Quanvik

Økonom og forfatter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *